Часті запитання юридичних осіб

Відповідь:

   Митне оформлення починається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, що відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування — з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа...

Відповідь:

   Для підтвердження заявленої митної вартості товару надаються такі документи:

1) декларація митної вартості, що подається у випадках, визначених у частинах 5 та 6 статті 52 Митного кодексу України, та документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості...

Відповідь:

   Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника митного органу, організації (включаючи заступника керівника) подається керівникові цього органу, організації.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митного поста подається до митниці, структурним підрозділом якої є цей митний пост.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника митниці...

Відповідь:

   Небезпечний вантаж — речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які в результаті притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальних збитків та шкоди навколишньому середовищу, а також призвести до загибелі...

Відповідь:

   Carnet TIR (книжка МДП) — документ митного транзиту, який дає право перевозити вантажі через кордони держав в опломбованих митницею кузовах автомобілів або контейнерах зі спрощенням митних процедур. Документ покриває автомобільні та мультимодальні перевезення вантажів (здійснювані в автофургонах, трейлерах, напівтрейлерах і контейнерах) між державами, що визнали «Митну конвенцію про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (МДП)» 1959 р. і 1975 р. Всі автомобільні транспортні засоби повинні мати відповідні дозволи компетентних органів на їх використання. Видається національним гарантійним об'єднанням (асоціацією)...

Відповідь:

   Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів та отримати від митного органу, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу) примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) митним органом або отримання ним екземплярів результатів такого дослідження (аналізу...