Що належить до небезпечних вантажів і які умови їх перевезення?

Відповідь:

   Небезпечний вантаж — речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які в результаті притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальних збитків та шкоди навколишньому середовищу, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їхнього впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.
Умови перевезення небезпечних вантажів визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту. У разі відсутності таких актів небезпечний вантаж допускається до перевезення на умовах, установлених за рішенням центральних органів виконавчої влади в галузі транспорту, в галузі промислової політики, в галузі праці та соціальної політики, в галузі екології, природних ресурсів, охорони здоров'я. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів умови перевезення встановлюються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України.
(Закон України від 06.04.00 № 1644-ІІІ «Про перевезення небезпечних вантажів»)