Що таке TIR CARNET, CMR і хто повинен їх заповнювати при автомобільному перевезенні?

Відповідь:

   Carnet TIR (книжка МДП) — документ митного транзиту, який дає право перевозити вантажі через кордони держав в опломбованих митницею кузовах автомобілів або контейнерах зі спрощенням митних процедур. Документ покриває автомобільні та мультимодальні перевезення вантажів (здійснювані в автофургонах, трейлерах, напівтрейлерах і контейнерах) між державами, що визнали «Митну конвенцію про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (МДП)» 1959 р. і 1975 р. Всі автомобільні транспортні засоби повинні мати відповідні дозволи компетентних органів на їх використання. Видається національним гарантійним об'єднанням (асоціацією), авторизованою у свою чергу компетентними органами країни. Становить собою книжку з відривними листами, що відриваються при проходженні вантажем чергової митниці. Може складатися з максимум 20 відривних сторінок, що дозволяє здійснювати перевезення через максимум 10 країн (включаючи країну відправлення та призначення). Заповнення TIR є обов'язком перевізника.

СМR — міжнародна транспортна накладна, яка функціонально є документом, що підтверджує укладення договору міжнародного перевезення вантажу автотранспортом.

Накладна CMR діє на підставі Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом від 19.05.1956 р., у якій міститься інформація про вид, зміст і правила заповнення накладної. CMR видається у трьох примірниках: перший вручається відправнику, другий додається до товарів, третій залишається в перевізника. Оформленням (внесенням даних) накладної CMR займається відправник вантажу.