Який порядок ознайомлення з результатами митної експертизи товарів?

Відповідь:

   Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів та отримати від митного органу, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу) примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) митним органом або отримання ним екземплярів результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів. (пункт 19 статті 356 Митного кодексу України)