Попередній документальний контроль

Попередній документальний контроль — контрольні заходи, які полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення державних санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, та здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України щодо товарів, у тому числі продуктів і сировини тваринного походження, які переміщуються через митний кордон України (пункт 42 статті 4 МКУ).

Для здійснення попереднього документального контролю товарів перевізник або експедитор, або уповноважена особа подає посадовій особі митного органу документи та/або відомості, необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю, зокрема:

 • 1) для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту) — міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа), якщо такий сертифікат вимагається санітарними заходами;
 • 2) для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів:
  • міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа) (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту);
  • реквізити дозволу на ввезення в Україну об'єктів ветеринарно-санітарного контролю у випадках, визначених статтею 83 Закону України «Про ветеринарну медицину» (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);
  • відомості про включення товарів до державного реєстру ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, а саме: номер реєстраційного посвідчення й дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);
 • 3) для здійснення фітосанітарного контролю товарів, крім дерев'яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу для товарів, що класифікуються у товарній позиції 4415 згідно з УКТ ЗЕД (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту):
  • фітосанітарний сертифікат, що видається державним органом карантину й захисту рослин країни-експортера, який засвідчує фітосанітарний стан товару (оригінал документа);
  • реквізити карантинного дозволу, що видається Держветфітослужбою згідно зі статтею 37 Закону України «Про карантин рослин»;
 • 4) для здійснення екологічного контролю товарів:
  • свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів»);
  • свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі (оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів»);
  • реквізити висновку Мінприроди про те, що відходи, які включені в Зелений перелік відходів, не підпадають під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних відходів);
  • відомості про включення товарів до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, а саме: серія, номер реєстраційного посвідчення й дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);
 • 5) для здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту) — свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, якщо це передбачено законодавством держави, з якої культурні цінності ввозяться на митну територію України.

Реквізити передбачених цим пунктом документів (крім тих, які видаються компетентними органами іноземних держав, а також свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі) вказуються в попередній митній декларації. (ПКМУ від 05.10.11 № 1030)