Митний контроль товарів

Митний контроль — сукупність заходів, які здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку (пункт 24 статті 4 МКУ).

Митний контроль при ввезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення починається з моменту перетину ними митного кордону України й закінчується після завершення їх митного оформлення, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

Митний контроль при вивезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення за межі митної території України починається з моменту пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення для митного оформлення та їх декларування в установленому Митним кодексом України порядку, й закінчується після завершення їх митного оформлення та перетину ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

Форми митного контролю:

  • 1) перевірка документів і відомостей, що надаються в митні органи під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;
  • 2) митний огляд;
  • 3) облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України;
  • 4) усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;
  • 5) огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де розміщуються товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою згідно з Митним кодексом України та іншими законами України покладено на митні органи;
  • 6) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;
  • 7) проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, в тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
  • 8) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для з'ясування автентичності документів, поданих митному органу.

Митний контроль та митне оформлення товарів із застосуванням митної декларації проводиться відповідно до наказу Мінфіну від 30.05.2012 № 631.