Ризики, що виникають при митному оформленні

 • Потрапляння при митному оформленні товару під профілі ризику в рамках автоматизованої системи аналізу та управління ризиками ДМСУ, з подальшим посиленням митного контролю.
 • Потрапляння при експорті товару під критерії ризику відповідно до спільного наказу ДПА та ДМСУ від 12.07.04 № 512/387 (державний контроль за здійсненням експортних операцій з певними видами товару).
 • Застосування щодо компанії-учасника ЗЕД спеціальних санкцій Мінекономіки: накладення штрафу, тимчасова заборона, індивідуальне ліцензування (стаття 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 № 959-XII).
 • Відмова митниці від прийняття контракту і (або) документів для митного оформлення, з причини невідповідності та/або порушення вимог законодавчих та нормативних актів.
 • Заборона митницею та/або державними органами ввезення товарів в Україну або вивезення товарів з України (стаття 196 Митного кодексу України).
 • Затримка митного оформлення, з додатковими витратами на зберігання товарів на СТЗ, МЛС, переоформлення документів, поділ товарної партії на окремі товари за їхніми видами та (або) найменуванням тощо.
 • Огляд товарів на митниці, з додатковими витратами на завантаження-вивантаження товарів, відновлення товарного вигляду розкритих упаковок тощо.
 • Витрати, пов'язані з проведенням експертизи товарів.
 • Зміна митницею заявленого учасником ЗЕД коду товару за УКТ ЗЕД, що тягне збільшення сплати обов'язкових митних платежів та/або отримання додаткових дозвільних документів державних органів.
 • Коригування митницею заявленої митної вартості товарів, що тягне збільшення сплати обов'язкових митних платежів.
 • Вимога митниці про подання учасником ЗЕД додаткових документів.
 • Відмова митниці від надання учаснику ЗЕД пільгового режиму.
 • Відмова митниці від надання учаснику ЗЕД преференцій щодо мита й ПДВ.
 • Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються згідно із законом.
 • Штрафи за порушення, передбачені статтями 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 Митного кодексу України.
 • Конфіскація товарів за порушення, передбачені статтями 471, 472, 473, 476, 482, 483 Митного кодексу України.
 • Проведення митницею камеральних і документальних перевірок після випуску товарів, з наступним донарахуванням обов'язкових митних платежів у разі виявлення порушень законодавчих та нормативних актів.
 • Наявність у документі контролю доставки або книжці МДП, транспортних і товаросупровідних документах суперечливих відомостей про вагу, найменування або вартість товарів, країну походження товару.
 • Наявність у документі контролю доставки або книжці МДП, транспортних і товаросупровідних документах виправлень і підчисток, незавірених в установленому порядку.
 • Неподання хоча б одного з документів, необхідних для цілей митного оформлення.
 • Заявлення в митній декларації товарів, віднесених до «групи ризику» або групи «прикриття» (список товарів визначається ДМСУ).
 • Значна різниця між вагою брутто та вагою нетто товарів, що перевозяться в одному автотранспортному засобі, вагоні або контейнері.
 • Розбіжність відомостей, що містяться в електронному повідомленні, яке надійшло з митного органу відправлення, документі контролю доставки або книжці МДП, з відомостями, заявленими у вантажній митній декларації, якщо зазначені розбіжності призведуть до зменшення величини належних до сплати митних зборів і податків.