Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД

Основними правилами інтерпретації УКТ ЗЕД керуються при віднесенні товару до певного класифікаційного угрупування. Таких правил шість. Перші чотири регламентують порядок визначення товарної позиції й визначають порядок віднесення товару до певної товарної позиції. П'яте правило стосується класифікації упаковки. Шосте правило застосовується після того, як визначена товарна позиція, й регулює віднесення товару до відповідних підпозицій, категорій і підкатегорій.

Перші чотири правила застосовуються послідовно, переходячи від правила 1 до правила 2 (а), від правила 2 (а) до правила 2 (б) і т.д. Не можна застосовувати правило 3 (а), не застосувавши послідовно правила 1, 2 (а), 2 (б). Тільки якщо неможливо застосувати попереднє правило при класифікації товару, допускається застосування наступного.

Правило 1 «Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності використання. Для юридичних цілей класифікація товарів проводиться виходячи з текстів товарних позицій і відповідних приміток до розділів або груп і, якщо такими текстами та примітками не передбачено інше, у відповідності з наступними положеннями».

Пояснення:

 • 1. Правило 1 починається з застереження, що найменування розділів, груп і підгруп наводяться «лише для зручності використання». Отже, вони не мають законної сили при класифікації.
 • 2. Друга частина цього Правила стверджує, що класифікацію слід проводити:
  • а) виходячи з текстів товарних позицій і відповідних приміток до розділів або груп. Це положення є очевидним, і багато товарів класифікуються в товарній номенклатурі без подальшого звернення до правил інтерпретації (наприклад, живі коні (товарна позиція 0101);
  • б) якщо такими текстами не передбачено інше, то відповідно до положень Правил 2, 3, 4 і 5, де це застосовно. Вираз «якщо такими текстами не передбачено інше» цілком недвозначно означає, що найменування товарних позицій і примітки до розділів або груп є пріоритетними, тобто враховуються в першу чергу при класифікації товару.

Правило 2 (а) «Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на будь-який товар повинне розглядатися і як посилання на такий товар у некомплектному або незавершеному вигляді за умови, що, будучи представленим у некомплектному або незавершеному вигляді, цей товар має основну властивість комплектного або завершеного товару, а також повинно розглядатися як посилання на комплектний або завершений товар (або такий, який класифікується в розглянутій товарній позиції як комплектний або завершений у силу цього Правила), представлений у незібраному або розібраному вигляді».

Пояснення:

1. Перша частина Правила 2 (а) розширює зміст будь-якої товарної позиції, до якої належить конкретний товар, для включення в неї не лише комплектного виробу, але й цього виробу в некомплектному або незавершеному вигляді, за умови, що в поданому вигляді цей виріб має основну властивість комплектного або готового виробу.

Положення цього Правила також поширюються на заготовки, якщо вони не виділені в конкретну товарну позицію. Термін «заготовка» означає виріб, не готовий для безпосереднього використання, що має приблизну форму або обриси готового виробу або частини, і який може бути використаний, крім виняткових випадків, тільки для доробки в готовий виріб або частину (наприклад, пляшкові заготовки з пластмас, що є напівфабрикатами, які мають форму трубки, з одним закритим кінцем і одним відкритим кінцем з різьбою для закривання загвинчуваною кришкою, частина нижче кінця з різьбою призначається для видування до бажаних розміру і форми).

Напівфабрикати, які ще не мають характерної форми готових виробів (такі як бруски, диски, труби тощо), не розглядаються як «заготовки».

2. Друга частина Правила 2 (а) передбачає, що комплектні або готові вироби, представлені в незібраному або розібраному вигляді, класифікуються в тих же товарних позиціях, що й зібрані вироби. Товари бувають представлені подібним чином зазвичай у зв'язку з вимогами пакування, вантажно-розвантажувальних операцій або транспортування.

Це Правило також застосовується до некомплектних або незавершених виробів, поданих у розібраному або незібраному вигляді, за умови, що вони розглядаються як комплектні або завершені виробництвом вироби в силу дії першої частини цього Правила.

Термін «товари, представлені в незібраному або розібраному вигляді» означає вироби, компоненти яких повинні збиратися за допомогою кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів та ін.) або ж, наприклад, клепкою або зварюванням, за умови, що для цього потрібні лише складальні операції.

Незібрані компоненти виробу понад кількість, необхідну для складання цього виробу, повинні класифікуватися окремо.

Правило 2 (б) «Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на будь-який матеріал або речовину повинне розглядатися і як посилання на суміші або поєднання цього матеріалу або речовини з іншими матеріалами або речовинами. Будь-яке посилання на товар із певного матеріалу або речовини повинне розглядатися і як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу або речовини».

Пояснення:

Правило 2 (б) стосується сумішей і поєднань матеріалів або речовин та товарів, виготовлених із двох або більше матеріалів або речовин. Воно стосується товарних позицій, у яких указується матеріал або речовина (наприклад, товарна позиція 0507 — слонова кістка), і в товарних позиціях, у яких зазначений товар із конкретного матеріалу або речовини (наприклад, товарна позиція 4503 — вироби з натурального корку). Варто зауважити, що це Правило застосовується лише в тому разі, якщо в цих товарних позиціях або примітках до розділів або груп не обумовлено інше (наприклад, товарна позиція 1503 — лярд-стеарин, незмішаний ...).

Суть цього Правила полягає в тому, щоб розширити будь-яку товарну позицію, яка стосується матеріалу або речовини, включивши в неї суміші або поєднання цього матеріалу або речовини з іншими матеріалами або речовинами. Дія цього Правила також полягає в тому, щоб розширити будь-яку товарну позицію, що стосується товарів, виготовлених із цього матеріалу або речовини, включивши в неї товари, виготовлені частково з цього матеріалу або речовини.

Це, однак, розширює товарну позицію не настільки, щоби включати в неї товари, які відповідно до Правила 1 не можна розглядати як такі, що відповідають опису в цій товарній позиції; це відбувається в тому разі, коли додавання іншого матеріалу або речовини позбавляє ці товари властивості тих видів товарів, які згадані в цій товарній позиції.

Як наслідок з цього Правила, суміші та поєднання матеріалів або речовин та товари, виготовлені з більш ніж одного матеріалу або речовини, якщо вони, prima facie, можуть бути віднесені до двох або більше товарних позицій, повинні класифікуватися згідно з принципами Правила 3.

Правило 3 «У разі, якщо в силу Правила 2 (б) або з якихось інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох або більше товарних позицій, класифікація таких товарів здійснюється таким чином:»

Правило 3 (а) «Перевага віддається тій товарній позиції, яка містить найбільш конкретний опис товару, порівняно з товарними позиціями з більш загальним описом. Однак коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів або речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного виробу, або тільки до частини товарів, представлених у наборі для роздрібного продажу, то ці товарні позиції повинні розглядатися рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо одна з них дає більш повний або точний опис товару»..

Пояснення:

Перший метод класифікації наводиться у Правилі 3 (а), згідно з яким товарній позиції, що забезпечує найбільш конкретний опис товарів, надається перевага перед товарною позицією, що дає більш загальний опис.

Недоцільно встановлювати жорсткі правила, відповідно до яких можна визначити, чи дає одна товарна позиція більш конкретний опис товару, ніж інша, але в цілому слід зазначити, що:

 • а) товар більш конкретно характеризується його найменуваннями, ніж найменуванням групи товарів (наприклад, електробритви та машинки для стрижки волосся з вмонтованим електродвигуном включені до товарної позиції 8510, а не до товарної позицію 8467 як ручні інструменти з вбудованим електродвигуном або до товарної позиції 8509 як електромеханічні побутові машини з вмонтованим електродвигуном);
 • б) якщо товари відповідають опису, який більш чітко ідентифікує їх, то цей опис є конкретнішим, ніж той, при якому ідентифікація менш повна. Наприклад, текстильні килимки для салону автомобіля слід класифікувати не як приладдя автомобіля в товарній позиції 8708, а в товарній позиції 5703, де вони більш конкретно описані як килими.

Але якщо у двох або більше товарних позиціях згадується лише частина матеріалів або речовин, що входять до складу сумішей чи багатокомпонентних виробів, або лише частина виробів у наборі для роздрібного продажу, то ці товарні позиції слід розглядати як однаково конкретні описи цих товарів, навіть якщо одна з них дає більш повний і конкретний опис, ніж інші. У таких випадках класифікація товарів повинна здійснюватися за Правилом 3 (б) або 3 (в).

Правило 3 (б) «Суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, і товари, представлені в наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правила 3 (а), повинні класифікуватися за тим матеріалом або складовою частиною, які надають цим товарам основну властивість, за умови, що цей критерій можна застосувати».

Пояснення

1. Другий метод стосується лише до:

 • а) сумішей;
 • б) багатокомпонентних товарів, що складаються з різних матеріалів;
 • в) багатокомпонентних товарів, що складаються з різних компонентів;
 • г) товарів, що входять у набір для роздрібного продажу.

Він використовується лише в тому разі, якщо Правило 3 (а) застосувати неможливо.

У всіх цих випадках товари повинні класифікуватися так, наче вони складаються лише з матеріалу або компоненту, який надає їм основну властивість тією мірою, якою можна застосувати цей критерій.

Фактор, який визначає основну властивість, буде різним для різних видів товарів. Він може, наприклад, визначатися природою матеріалу або компоненту, його об'ємом, кількістю, масою, вартістю або ж роллю, яку відіграє цей матеріал або компонент при використанні товару.

При застосуванні цього Правила багатокомпонентними товарами, виготовленими з різних компонентів, слід вважати не лише ті товари, в яких ці компоненти приєднані одне до одного, утворюючи практично нерозривне ціле, але й товари з роздільними компонентами, за умови, що ці компоненти пристосовані одне до одного, доповнюють одне одного й, узяті разом, утворюють єдине ціле, що звичайно не дозволяє виставляти їх на продаж у вигляді окремих частин, наприклад, попільнички, які складаються з підставки та змінної чаші для попелу. Компоненти таких багатокомпонентних товарів, як правило, укладаються у спільну упаковку.

2. При застосуванні цього Правила термін «товари, представлені в наборі для роздрібного продажу» стосуються товарів, які:

 • а) складаються, принаймні, з двох різних виробів, prima facie, що класифікуються в різних товарних позиціях. З цієї причини, наприклад, шість виделок для фондю не можуть розглядатися як набір з погляду застосування цього Правила;
 • б) складаються з продуктів або виробів, зібраних разом з метою задовольнити конкретну потребу або виконати певну роботу;
 • в) укладені таким чином, що не потребують перепакування при продажу споживачеві (наприклад, у коробках або ящиках, або на підставах).

Цей термін, відповідно, означає набори, що складаються, наприклад, із різних харчових продуктів, призначених для використання разом при приготуванні готової до вживання страви або їжі. Наприклад, Набори, що складаються з сандвіча з яловичини, з сиром або без нього, у здобній булочці (товарна позиція 1602), упакованого з картопляними чіпсами (смаженими у фритюрі) (товарна позиція 2004): класифікуються в товарній позиції 1602.

Правило, однак, не поширюється на набори продуктів, упакованих разом, які складаються, наприклад, з: банки креветок (товарна позиція 1605), банки гусячої печінки (товарна позиція 1602), банки сиру (товарна позиція 0406), банки бекону у скибочках (товарна позиція 1602) та банки ковбасок (товарна позиція 1601). У цьому прикладі, а також у випадках подібних йому продовольчих наборів кожен продукт слід класифікувати окремо у відповідній йому товарній позиції.

Правило 3 (в) «Товари, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правила 3 (а) або 3 (б), повинні класифікуватися в товарній позиції, останній у порядку зростання кодів серед товарних позицій, рівною мірою прийнятних для розгляду при класифікації цих товарів»..

Правило 4 «Товари, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень вищевикладених правил, класифікуються в товарній позиції, яка відповідає товарам, найбільш подібним (близьким) до товарів, які розглядаються»..

Пояснення:

Це Правило поширюється на товари, які не можуть бути класифіковані за Правилами 1-3. Воно передбачає класифікацію цих товарів у товарній позиції, до якої належать найбільш близькі до них товари.

При класифікації за Правилом 4 представлені товари необхідно зіставити з аналогічними товарами для того, щоб визначити ті товари, до яких перші найближчі. Представлені товари класифікуються в тій же товарній позиції, що й товари, до яких вони найближчі. Подібність товарів може, звичайно, залежати від багатьох чинників, таких як вигляд, властивість, призначення. Наприклад, щипці для кальяну за своїми характеристиками найбільш близькі до щипців для цукру, отже, їх класифікація розглядається в товарній позиції 8215.

Правило 5 (а) «Чохли та футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, намиста, а також аналогічна тара, що має спеціальну форму або пристосована для розміщення відповідного виробу або набору виробів, придатна для тривалого використання й подана разом із виробами, для яких вона призначена, повинні класифікуватися спільно з упакованими в них виробами, якщо такого виду тара зазвичай надходить у продаж разом із цими виробами. Однак це Правило не застосовується до тари, яка, утворюючи з упакованим виробом єдине ціле, додає останньому основну властивість»..

Пояснення:

Це Правило поширюється лише на таку тару, яка:

 • 1) має особливу форму або підігнана так, щоб вміщувати конкретний виріб або набір виробів, тобто вона сконструйована спеціально під конкретний вид виробу. Деяка тара повторює форму виробу, який вона вміщує в собі;
 • 2) придатна для тривалого використання, тобто вона має таку ж довговічність, як і самі вироби, для яких вона призначена. Ця тара служить також для забезпечення збереження виробів, коли вони не використовуються (наприклад, при перевезенні або зберіганні). Ці критерії відрізняють її від звичайної упаковки;
 • 3) представлена разом із виробами, для яких вона призначена, незалежно від того, що самі вироби можуть бути упаковані окремо для зручності транспортування. Представлена окремо, ця тара класифікується у відповідних їй товарних позиціях;
 • 4) становить собою тару такого виду, яка зазвичай продається разом із відповідним виробом;
 • 5) не надає цілому основної властивості.

Прикладами тари, представленої разом із призначеними для неї виробами, які слід класифікувати відповідно до цього Правила, є: шкатулки та коробочки для ювелірних виробів (товарна позиція 7113); футляри для електробритв (товарна позиція 8510); футляри для біноклів і телескопів (товарна позиція 9005); чохли та футляри для музичних інструментів (наприклад, товарна позиція 9202); чохли для зброї (наприклад, товарна позиція 9303).

Прикладами тари, що не підпадає під це Правило, є така тара, як срібна чайниця з вмістом або декоративна керамічна вазочка, що містить солодощі.

Правило 5 (б) «Відповідно до положень вищенаведеного Правила 5 (а) пакувальні матеріали й тара, що поставляються разом із розміщеними в них товарами, повинні класифікуватися спільно, якщо вони такого виду, який зазвичай використовується для упакування цих товарів. Однак це положення не є обов'язковим, якщо такі пакувальні матеріали або тара з усією очевидністю придатні для повторного використання»..

Пояснення:

Це Правило регулює класифікацію пакувальних матеріалів і тари, що звичайно використовуються для пакування товарів, яких вони стосуються. Однак це положення не діє в тих випадках, коли ці пакувальні матеріали або тара з усією очевидністю можуть бути використані повторно, наприклад, деякі балони або цистерни з чорних металів для стиснутого або скрапленого газу.

Це Правило вторинне щодо Правила 5 (а), тому класифікацію чохлів, футлярів та аналогічної тари, згаданої у правилі 5 (а), слід проводити згідно з тим Правилом.

Правило 6 «Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях повинна здійснюватися відповідно до найменувань останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених Правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього Правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не обумовлено інше».

Пояснення:

 • 1. Правила 1 — 5, згадані вище, можна застосовувати, mutatis mutandis, для класифікації на рівні підпозицій у межах однієї й тієї ж товарної позиції.
 • 2. У Правилі 6 нижчезазначені вирази мають такі закріплені тут за ними значення:
  • а) «назви одного рівня деталізації» — підпозиції з одним дефісом (рівень 1) або підпозиції з двома дефісами (рівень 2). Так, при порівняльному аналізі двох або більше підпозицій з одним дефісом у межах однієї товарної позиції за Правилом 3 (а), можливість віднесення товару до однієї з них повинна визначатися лише за описом товару в цих підпозиціях з одним дефісом. Після того як підпозиція з одним дефісом, що дає найбільш конкретний опис товару, обрана, і якщо сама підпозиція подільна, тоді й тільки тоді береться до уваги опис на рівні підпозицій із двома дефісами й вибирається одна з них;
  • б) «якщо в контексті не обумовлено інше» — за винятком випадків, коли примітки до розділу або групи несумісні з текстом підпозицій або примітками до підпозицій. Це має місце, наприклад, у групі 71, де значення терміну «платина» у примітці 4В до групи відрізняється від значення терміну «платина» у примітці 2 до підпозицій. Тому в разі інтерпретації підпозицій 7110 11 та 7110 19 застосовується примітка 2 до підпозицій, а не примітка 4Б до групи.
 • 3. Сфера дії підпозиції з двома дефісами не повинна виходити за межі тієї підпозиції з одним дефісом, до якої належить ця підпозиція з двома дефісами; а сфера дії підпозиції з одним дефісом не повинна виходити за межі тієї товарної позиції, до якої належить ця підпозиція з одним дефісом.