Ведення УКТ ЗЕД

Ведення УКТ ЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи (ДМСУ), в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ведення УКТ ЗЕД передбачає:

  • 1) відстеження та облік змін, доповнень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, пояснень та інших рішень щодо її тлумачення, які приймаються Світовою митною організацією;
  • 2) підготовку пропозицій щодо внесення змін до УКТ ЗЕД;
  • 3) деталізацію УКТ ЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць вимірювання;
  • 4) забезпечення однакового застосування всіма митними органами правил класифікації товарів;
  • 5) прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТ ЗЕД у складних випадках;
  • 6) розробку пояснень та рекомендацій до УКТ ЗЕД та забезпечення їх публікації;
  • 7) своєчасне ознайомлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з рішеннями та інформацією (крім тих, які є конфіденційними) щодо питань класифікації товарів і про застосування УКТ ЗЕД;
  • 8) здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТ ЗЕД.