Оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів

Кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів, організацій, їхніх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи або інтереси.

Рішення, дії або бездіяльність митних органів, організацій, їхніх посадових осіб та інших працівників може бути оскаржене в посадових осіб та в органах вищого рівня та/або в судовому порядку.

Вимоги до форми і змісту скарг громадян, терміни їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов'язані з поданням і розглядом скарг, визначаються Законом України «Про звернення громадян». Скарга повинна містити конкретну інформацію про предмет оскарження й бути належним чином аргументованою. У разі, якщо особа при поданні скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.

Якщо рішення, дії або бездіяльність митного органу або його посадової особи були одночасно оскаржені до органу (в посадової особи) вищого рівня та в суді, і суд відкриває провадження у справі, розгляд скарги органом (посадовою особою) вищого рівня припиняється.

Якщо задоволення скарги на рішення, дії або бездіяльність митних органів або їхніх посадових осіб пов'язане з виплатою грошових сум, їх виплата здійснюється за рахунок державного бюджету територіальними органами центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, на підставі рішення суду, органу або посадової особи щодо задоволення скарги повністю або частково в порядку, визначеному законом.