Оскарження постанов про порушення митних правил

Постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена в центральному органі виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного митної справи, або до місцевого загального суду як адміністративного суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Постанова центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, у справі про порушення митних правил, а також його постанова по скарзі на постанову митниці в такій справі можуть бути оскаржені до місцевого загального суду як адміністративного суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Скарга (адміністративний позов) на постанову митного органу у справі про порушення митних правил подається у термін, установлений Кодексом України про адміністративні правопорушення (протягом десяти днів з дня винесення постанови). В разі пропуску цього терміну з поважних причин цей термін за заявою особи, яка подає скаргу (адміністративний позов), може бути поновлено відповідною митницею, центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, або судом.

Якщо постанову митниці одночасно оскаржено в центральному органі виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, і в суді, і суд приймає адміністративний позов до розгляду, розгляд скарги центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, припиняється.