Оскарження податкових повідомлень, виставлених митним органом

Податкове повідомлення — рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках установлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

У разі порушення платником податків вимог щодо термінів подачі скарги, подані ним скарги не розглядаються та повертаються йому із зазначенням причин повернення.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надіслане йому протягом 20-денного терміну або протягом терміну, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених термінів.

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження термінів її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного терміну. У разі, коли останній день термінів припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких термінів вважається перший робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

З урахуванням термінів давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання в будь-який момент після отримання такого рішення.

У разі, коли платник податків до подання позовної заяви проводив процедуру адміністративного оскарження, термін звернення до суду продовжується на термін, що фактично минув з дати звернення платника податків зі скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) платником податків остаточного рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов'язання вважається неузгодженим до дня, коли судове рішення набуває законної чинності.