Сертифікація

Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову й добровільну:

1) обов'язкова сертифікація здійснюється відповідно до вимог законів України або нормативно-правових актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, якими визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких обов'язкове. Також можуть міститися вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу або способу виробництва;

2) добровільна сертифікація здійснюється в порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом сертифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу будь-яким заявленим вимогам.

Відповідність продукції (товару), яка ввозиться й реалізується на території України, стандартам, що діють в Україні, має підтверджуватися сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, виданим або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитованим в установленому порядку органом сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчому порядку:

1) сертифікат відповідності — документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління, персонал відповідають установленим вимогам конкретного стандарту або іншого нормативного документа, визначеного законодавством;

2) свідоцтво про визнання відповідності — документ, який засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, установленим законодавством України.