Ветеринарно-санітарний контроль

Вiдповiдно до статтi 319 Митного кодексу України товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати, зокрема, державному ветеринарно-санiтарному контролю. Митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, завершуються тiльки пiсля проведення встановлених законами України для кожного товару видiв контролю.

Державний ветеринарно-санітарний контроль - перевірка лікарями державних установ ветеринарної медицини додержання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством, у процесі виробництва, заготівлі, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту (імпорту), продукції тваринного, а на ринках, і рослинного походження, ветеринарних лікарських засобів, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, а також під час будівництва, реконструкції, модернізації та введення в експлуатацію підприємств чи окремих потужностей з виробництва, зберігання, реалізації продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів.

Ветеринарно-санiтарний контроль здійснюється:

  • 1) у пунктах пропуску через державний кордон України – стосовно встановлених законодавством України заборон щодо переміщення окремих товарів через митний кордон;
  • 2) при поміщенні в митний режим – стосовно встановлених законодавством України обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

В пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарно-санiтарний контроль здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цього контролю.

Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки та аналізу інформації, яка міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) документах, документах та/або відомостях, необхідних для здійснення відповідного виду державного контролю, переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України, та Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.

Для здійснення попереднього документального контролю товарівпосадовій особі митного органу надаються документи та/або відомості, необхідні для здійснення державного контролю, зокрема:

  • 1) міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа) (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту);
  • 2) реквізити дозволу на ввезення в Україну об'єктів ветеринарно-санітарного контролю у випадках, визначених статтею 83 Закону України “Про ветеринарну медицину” (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);
  • 3) відомості про включення товарів до державного реєстру ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, а саме: номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту).

Пiдтвердженням проведення ветеринарно-санiтарного контролю вважається наявнiсть:

  • 1) ветеринарного свiдоцтва (форми Ф-1, Ф-2), яке видається Держветфiтослужбою України, у разi ввезення товарiв на митну територiю України (крiм транзиту територiєю України);
  • 2) ветеринарного свiдоцтва для країн СНД (форми Ф-1, Ф-2, Ф-3) або мiжнародного ветеринарного сертифiката, якi видаються Держветфiтослужбою України, у разi вивезення товарiв за межi митної територiї України.