Фітосанітарний контроль

Вiдповiдно до статтi 319 Митного кодексу України товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати, зокрема, державному фітосанітарному контролю. Митний контроль та митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, завершуються тільки пiсля проведення встановлених законами України для кожного товару видiв контролю.

Фітосанітарний контроль - огляд, обстеження, аналіз, обробка товарів, що є об'єктами регулювання, з метою попередження занесення або самостійного проникнення з-за кордону та (або) з карантинної зони карантинних організмів, своєчасного їх виявлення, локалізації і ліквідації.

Об'єктами регулювання фітосанітарного контролю є будь-яка рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми.

Фітосанітарний контроль здійснюється:

 • - у пунктах пропуску через державний кордон України – стосовно встановлених законодавством України заборон щодо переміщення окремих товарів через митний кордон;
 • - при поміщенні в митний режим – стосовно встановлених законодавством України обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.

В пунктах пропуску через державний кордон України фітосанітарний контроль здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цього контролю.

Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки та аналізу інформації, яка міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) документах, документах та/або відомостях, необхідних для здійснення відповідного виду державного контролю, переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України, та Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.

Усі імпортні або транзитні вантажі з об'єктами регулювання підлягають стандартному фітосанітарному прикордонному контролю, який здійснюється шляхом інспектування, з метою встановлення, що:

 • 1) карантинний дозвіл, який супроводжує об'єкт регулювання, є дійсним, якщо такий вимагається згідно з діючими фітосанітарними заходами;
 • 2) об'єкт регулювання супроводжується фітосанітарним сертифікатом, якщо такий вимагається згідно з діючими фітосанітарними заходами;
 • 3) об'єкти регулювання відповідають документам, які їх супроводжують;
 • 4) відсутні карантинні організми та ознаки пошкодження вантажу.

Ввезення в Україну або транзит через її територію вантажу дозволяється за таких умов:

 • 1) супроводження дійсним карантинним дозволом;
 • 2) наявність повного та дійсного фітосанітарного сертифіката;
 • 3) відсутність карантинних організмів та ознак зараження ними;
 • 4) наявність непошкодженого опломбування транзитного вантажу, здійсненого митним органом країни-експортера;
 • 5) попередні вантажі з аналогічними об'єктами регулювання з країни походження та/або конкретного об'єкта походження супроводжувалися повними та дійсними фітосанітарними сертифікатами;
 • 6) вантаж відповідає вимогам карантинного дозволу та фітосанітарних заходів.