Внесення об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру

Згідно з нормами Митного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності належать об'єкти авторського права та суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, географічні позначення (вказування походження товарів) та сорти рослин.

ДМСУ веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників.

Митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників, і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням права інтелектуальної власності.

Для включення об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру правовласник подає в ДМСУ заяву в установленій формі.

До заяви додаються:

  • 1) витяг із відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України (далі — ДСІВУ) про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності, який засвідчує дійсність акту про таку реєстрацію на дату подання заяви із зазначенням терміну дії правової охорони або повідомлення ДСІВУ про дію в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об'єкти, що мають міжнародну реєстрацію, або копія документу, який посвідчує майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин у Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин;
  • 2) для об'єктів авторського права та суміжних прав — документи й відомості, що засвідчують наявність зазначених прав;
  • 3) докладний опис об'єкта права інтелектуальної власності й товарів, які містять його, що дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт права інтелектуальної власності й товари, та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД. При реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) — опис способів і методів їх ідентифікації в конкретних товарах;
  • 4) у разі подання заяви особою, яка діє від імені власника майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності в межах наданих повноважень — належним чином оформлена довіреність або її завірена копія;
  • 5) зразки товарів, що містять об'єкт права інтелектуальної власності, або їхнє фотографічне зображення.

Заява й додані до неї матеріали подаються в паперовому та електронному вигляді. У разі подання заяви в електронному вигляді з електронним цифровим підписом правовласника та електронних копій документів, завірених електронним цифровим підписом правовласника, заява й додані до неї матеріали в паперовому вигляді не подаються.

Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, митні органи на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.