Ревізор

Серед великої кількості існуючих видів перевірок Експертно-консалтингова група «Укрмитсервіс» готова надати Вам послугу «Ревізор», яка включає:

  • документальну перевірку класифікації товарів за УКТ ЗЕД;
  • документальну перевірку застосування преференцій, пільгового режиму;
  • документальну перевірку визначення митної вартості;
  • оцінку комерційної ефективності та юридичної чистоти експедиторської діяльності й логістичних схем;
  • повну перевірку, що охоплює всі напрями, пов'язані з дотриманням підприємством законодавства України з питань митної справи.

Згідно з нормами Митного кодексу України від 13.03.12 № 4496-VI, контролюючий орган (ДМСУ, регіональна митниця, митниця) має право здійснювати митний контроль шляхом проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи.

Документальною плановою виїзною перевіркою вважається перевірка, що передбачена у плані-графіку митного органу та проводиться за місцезнаходженням підприємства, що перевіряється. У разі відсутності на підприємстві належних умов для роботи посадових осіб митного органу перевірка такого підприємства, за згодою його керівника, може проводитися у приміщенні митного органу. Проведення документальних планових виїзних перевірок здійснюється митними органами на підставі квартальних планів, що формуються ними самостійно, виходячи з результатів аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємств із застосуванням системи управління ризиками.

Документальна невиїзна перевірка проводиться у разі:

1) виявлення ознак, що свідчать про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи, за результатами аналізу електронних копій митних декларацій, інформації, що стосується товарів, митне оформлення яких завершено, отриманої від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та виробників таких товарів, із висновків акредитованих відповідно до законодавства експертів;

2) надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтвердженої інформації про непідтвердження автентичності поданих митному органу документів щодо товарів, митне оформлення яких завершено, недостовірності відомостей, що в них містяться, а також запитів щодо надання інформації про зовнішньоекономічні операції, що здійснювалися за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності — резидентів України.

Для запобігання всім можливим ризикам, які можуть виникнути у процесі проведення митними органам вищевказаних перевірок, скористайтеся нашою послугою «Ревізор».

Вчасно виявлені помилки й невідкладно вжиті заходи для їх усунення допоможуть Вам уникнути штрафних санкцій, а, можливо, й судових позовів.