Консалтинг ЗЕД - краще рішення отримати відповідь на питання: що таке митне оформлення, класифікація товарів, митна вартість, нетарифне регулювання?

Попередня класифікація товарів за УКТ ЗЕД та визначення коду товару за УКТ ЗЕД здійснюється шляхом вивчення отриманої від клієнта (замовника) інформації щодо характеристик товару за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням. На підставі результатів вивчення документів з урахуванням наявних у компанії ресурсів, а також відповідно до вимог Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності визначається код товару.

Компанія проводить консультації щодо порядку отримання попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів за УКТ ЗЕД, які приймаються митними органами України, а також проводить роботи, пов'язані з отриманням таких класифікаційних рішень у митних органах України.

Проведення консультацій щодо визначення митної вартості товарів здійснюється шляхом вивчення отриманої від клієнта (замовника) інформації про зовнішньоторговельну операцію (імпорт товару на територію України). На підставі наданої достовірної, документально підтвердженої інформації, а також відповідно до вимог Митного кодексу України попередньо визначається митна вартість товару.

Проведення консультацій щодо розрахунку можливих митних платежів здійснюється шляхом вивчення отриманої від клієнта (замовника) інформації про код товару за УКТ ЗЕД, митної вартості товару. У разі, якщо відсутні відомості про код товару та його митну вартість, компанія додатково надасть консультацію щодо класифікації товару та визначення попередньої митної вартості на підставі додатково наданої інформації про характеристики товару та зовнішньоторговельну операцію.

Проведення консультацій щодо надання (застосування) преференцій, пільгового режиму здійснюється шляхом вивчення отриманої від клієнта (замовника) інформації про товар, зовнішньоекономічну операцію й зіставленням з'ясованих відомостей з вимогами національного законодавства щодо надання преференцій і пільгового режиму. Водночас, компанія надасть консультацію щодо норм законодавства України про порядок отримання документів, необхідних для підтвердження преференційного або пільгового режиму.

Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів здійснюється шляхом вивчення отриманої від клієнта (замовника) інформації про товар, зовнішньоекономічну операцію й зіставленням з'ясованих відомостей з вимогами законодавства України щодо визначення країни походження товару. Також компанія надасть консультацію щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення, а також надасть інформацію про організації, уповноважені видавати такі документи.

Проведення консультацій щодо обліку в митних органах (акредитація) здійснюється шляхом інформування клієнта (замовника) про порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України, а також шляхом надання списку необхідних документів для акредитації в митних органах.

Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів у митних режимах: імпорт, експорт, транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад тощо здійснюється на підставі наданої клієнтом (замовником) інформації про намір здійснити зовнішньоторговельну угоду та провести митне оформлення вантажу (товару) в певному митному режимі, шляхом надання інформації про норми й вимоги законодавства України з акцентуацією на особливостях митного оформлення товару, в обраному ним митному режимі.

Проведення консультацій щодо заходів нетарифного регулювання здійснюється шляхом вивчення отриманої від клієнта (замовника) інформації про характеристики товару за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням, його кодом за УКТ ЗЕД та зіставлення з'ясованих відомостей із нормами національного законодавства щодо застосування заходів нетарифного регулювання. Нетарифне регулювання - це комплекс заходів регулювання зовнішньої торгівлі товарами, що здійснюється шляхом введення кількісних та інших обмежень і заборон (ліцензування, сертифікація, експортний контроль, ветеринарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний, санітарно-епідеміологічний контроль тощо). Також компанія надасть інформацію про організації, уповноважені видавати дозвільні документи, і про порядок звернення в такі організації. У разі, якщо відсутні відомості про код УКТ ЗЕД, компанія додатково надасть консультацію з класифікації товару на основі наданої інформації про його характеристики.

Проведення консультацій щодо умов поставок згідно з міжнародними правилами Інкотермс 2010 надається клієнту (замовнику), який не має досвіду у проведенні зовнішньоторговельної діяльності, але має бажання й можливість для її здійснення, і полягає в роз'яснювальних роботах у трактуванні термінів Інкотермс 2010 з акцентуванням на обов'язках, вартості та ризиках, що виникають при доставці товару від продавця до покупця.

Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення підакцизних товарів становить собою роз'яснювальну роботу для клієнтів (замовників), які здійснюють або бажають здійснювати зовнішньоекономічні операції з підакцизними товарами, про вимоги, норми національного законодавства митного контролю та митного оформлення таких товарів із акцентуацією на існуючих особливостях.

Проведення консультацій щодо процедури поетапного здійснення митного оформлення становить собою роз'яснювальну роботу про поетапне проходження митного контролю та митного оформлення із застосуванням митної декларації щодо товару, який є предметом зовнішньоторговельного контракту (договору) між клієнтом (замовником) і його інопартнером.

Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають у процесі митного оформлення, передбачає попередження клієнта (замовника) про можливе виникнення певних ризиків у процесі проведення митного оформлення товару, а також про заходи попередження або запобігання виникненню таких ризиків. Інформація надається компанією після відповідного аналізу, проведеного на підставі отриманих від клієнта (замовника) відомостей щодо зовнішньоторговельної угоди.

Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають у процесі міжнародних перевезень, передбачає попередження клієнта (замовника) про можливе виникнення певних ризиків у процесі міжнародного перевезення товару, а також про заходи попередження або запобігання виникненню таких ризиків. Інформація надається компанією після відповідного аналізу, проведеного на підставі отриманих від клієнта (замовника) відомостей щодо зовнішньоторговельної угоди.

Проведення консультацій щодо складання товаросупровідних документів здійснюється шляхом надання клієнту (замовнику) інформації про міжнародні, національні норми й вимоги до заповнення, складання транспортних, комерційних документів, пакувальних аркушів. У разі необхідності клієнт (замовник) додатково може скористатися послугою компанії зі складання товаросупровідних документів.

Проведення консультацій щодо складання зовнішньоекономічних договорів здійснюється шляхом проведення роз'яснень, надання рекомендацій, ознайомлення з міжнародною практикою та вимогами національного законодавства.

Надання консультацій щодо прав митних органів на проведення перевірок після митного оформлення — інформування клієнта (замовника) щодо прав митних органів на здійснення митного контролю після митного оформлення товарів, а саме: проведення документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.