Електронне декларування

Ви хочете скоротити часові й фінансові витрати на здійснення митного оформлення — скористайтеся послугою електронного декларування

Електронне декларування спрямоване на спрощення митних процедур та прискорення проходження митного оформлення товару. Компанія «Укрмитсервіс» готова запропонувати Вам послугу оформлення й подачі електронної вантажної митної декларації.

Електронне декларування товарів здійснюється з використанням електронної митної декларації та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках.

Електронна митна декларація складається з полів електронного документа, що відповідають формам митних декларацій на паперовому носії, та засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка її склала.

Відповідно до вимог Митного кодексу України митна декларація та інші документи оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

Формат електронної митної декларації, інших електронних документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення, кодування символів, засоби пересилання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Электронное декларирование

Потрібно знати

Декларування товарів з поданням митному органу електронної митної декларації може здійснюватися будь-якими особами або уповноваженими ними митними брокерами, що перебувають на обліку в митних органах.

Потрібно знати

При відправці на електронну адресу компанії «Укрмитсервіс» електронних документів клієнт обов'язково повинен виконувати вимоги щодо формату документа. Електронна копія документа повинна відповідати вимогам, викладеним у доповненнях до листа ДМСУ від 30.04.2010 № 11/5-10.31/4091-ЕП

Потрібно знати

При оформленні попередньої митної декларації проводиться резервування обов'язкових митних платежів

Потрібно знати

Електронне декларування допомагає уникнути простоїв транспортних засобів, прискорює проходження митного оформлення вантажів, звільняє від обов'язкової присутності декларанта в ході проведення митних процедур