Страхування ризиків, що виникають під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Будь-який вид діяльності підприємства супроводжується певними ризиками, що пов'язані з безліччю умов і факторів, які впливають на позитивний результат прийнятих рішень. Як засвідчує історичний досвід, ризик недоотримання запланованих результатів (для більшості підприємств — це фінансовий результат господарської діяльності, а саме прибуток) став виявлятися при загальності товарно-грошових відносин, конкуренції між учасниками підприємницької діяльності. Тому необхідно приділяти велику увагу аналізу та прогнозуванню виникнення ризиків у діяльності підприємства. Ігнорування або недооцінка ризиків може призвести до ослаблення зайнятих позицій у відповідній ніші господарських відносин, а також до недоотримання очікуваного прибутку.

Одним із ефективних засобів захистити свій бізнес від виникаючих ризиків є його страхування.

Експертно-консалтингова група «Укрмитсервіс» готова надати Вам посередницькі послуги зі страхового захисту від ризиків, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Страхування митної очистки вантажів.

Страхові ризики:

 • зміна митним органом заявленого учасником ЗЕД коду товару за УКТ ЗЕД, що тягне збільшення сплати обов'язкових митних платежів;
 • коректування митним органом заявленої учасником ЗЕД митної вартості товарів, що тягне збільшення сплати обов'язкових митних платежів.

Страхування вантажів (під час перевезення вантажів/товарів).

Страхові ризики:

 • пожежа;
 • вибух;
 • дорожньо-транспортна пригода;
 • неправомірні дії третіх осіб (крадіжка, розбій, грабіж).

Страхування відповідальності експедитора.

Страхові ризики:

 • виникнення відповідальності Страхувальника перед власником вантажу за втрату та/або пошкодження вантажу, прийнятого до експедиції;
 • виникнення відповідальності Страхувальника за фінансові збитки, яких зазнав клієнт Страхувальника внаслідок невиконання останнім частково або повністю своїх договірних зобов'язань;
 • виникнення відповідальності Страхувальника перед третіми особами в разі заподіяння шкоди вантажем під час виконання Страхувальником своїх професійних обов'язків за договором експедиції вантажу.

Страхування відповідальності перевізника.

Страхові ризики:

 • втрата або пошкодження вантажу, включаючи витрати на порятунок, зменшення збитків і з'ясування їхніх розмірів;
 • фінансові втрати особи, яка є правочинною за договором перевезення;
 • заподіяння вантажем шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

Страхування відповідальності оператора складу.

Страховими випадками є виникнення відповідальності Страхувальника:

 • за втрату або пошкодження вантажу, прийнятого на складське обслуговування;
 • перед третіми особами за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб вантажем, прийнятим на складське зберігання.

Страхування відповідальності митного брокера.

Страховим ризиком є заподіяння збитків третім особам у результаті професійних помилок Страхувальника.

Страхові ризики:

 • втрати (загибель), недостачі або пошкодження товарів, транспортних засобів, що належать третім особам;
 • неправильне і несвоєчасне нарахування митних платежів;
 • недотримання умов і обмежень на використання та розпорядження товарами і транспортними засобами, щодо яких митне оформлення не було завершено у відповідності з обраним митним режимом, до моменту їх випуску або передачі в розпорядження представнику третьої особи.