Ефективне, своєчасне, професійне митне оформлення товарів - квінтесенція нашої митно-брокерської діяльності

Митний брокер «Експертно-консалтингова група «Укрмитсервіс» — підприємство, яке надає послуги митного оформлення (митна очистка) і здійснює митне декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.

Митно-брокерські послуги, що надаються нашою Компанією, включають:

1) Акредитація (переакредитація, внесення змін в облікову картку суб’єкта ЗЕД) у митних органах.

Акредитація — реєстрація та облік суб’єкта ЗЕД у митних органах. Для здійснення митного оформлення будь-яких вантажів суб’єкт ЗЕД зобов’язаний звернутися до митного органу за місцем своєї державної реєстрації і стати на облік. Відсутність облікової картки суб’єкта ЗЕД є підставою для відмови в митному оформленні вантажів.

Інформація та документи для акредитації в митних органах.

2) Декларування та митне оформлення товарів.

Декларування — заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватись як електронні документи, так і документи на паперовому носії.

Митне оформлення — виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

3) Підготовка документів для подачі в митні органи для здійснення митного оформлення.

Для здійснення митного оформлення в митні органи разом із заповненою митною декларацією подаються документи, що підтверджують відомості, заявлені в митній декларації.

Список необхідних документів

4) Заповнення митної декларації.

Митна декларація — заява встановленої форми, в якій указана митна процедура, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури.

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для декларування товарів (крім тих, які пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), заповнюється на:

  • товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро;
  • товари, що підлягають державному експортному контролю, і переміщення яких через митний кордон України відповідно до законодавства потребує надання відповідного дозволу або висновку;
  • товари, що ввозяться на митну територію України та підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства;
  • товари, що поміщаються в митні режими митний склад, вільної митної зони, безмитної торгівлі та після перебування в таких митних режимах поміщаються в інші митні режими.

5) Підготовка та подання в митні органи документів контролю доставки вантажу

Попереднє повідомлення — завчасне повідомлення митного органу декларантом про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти їх за її межі.

Попередня митна декларація подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (в тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

6) Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їхніх реквізитів у встановлених законом випадках.

Надання послуг електронного декларування Експертно-консалтинговою групою «Укрмитсервіс» здійснюється в такому порядку.

7) Заповнення комерційних (інвойс, рахунок-фактура, рахунок-проформа), транспортних документів, пакувальних аркушів.

Ці документи заповнюються декларантом згідно з міжнародною практикою й відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (1959 р. і 1975 р.), Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом від 19.05.1956 р. переважно при експорті товарів.

8) Розрахунок обов’язкових митних платежів.

До обов’язкових митних платежів, що сплачуються при митному оформленні товарів, належать:

1. Мито — це загальнодержавний податок, установлений Податковим кодексом України та Митним кодексом України, що нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу України, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Базою обкладення митом товарів, що переміщуються через митний кордон України, є:

  • для товарів, на які законом установлені адвалерні ставки мита, — митна вартість товарів;
  • для товарів, на які законом установлені специфічні ставки мита, — кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру.

2. Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий податок, що нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України.

ПДВ нараховується на операції з поставки товарів і послуг на території України, з імпорту й експорту товарів і послуг. Для оподаткування поставки товарів і послуг на території України, а також їх імпорту застосовується ставка ПДВ 20%, в той час як експорт оподатковується за ставкою 0%.

База оподаткування операцій з поставки товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їхньої договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, за якою були визначені податки і збори, що сплачуються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно із законом.

3. Акцизний податок — непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).

До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Базою оподаткування акцизним податком товарів, що переміщуються через митний кордон України, є:

  • для товарів, на які законом установлені адвалерні ставки, — вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.
  • для товарів, на які законом установлено специфічні ставки, — їхня величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

9) Визначення митної вартості товару.

Митною вартістю товарів, що переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей і базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом відповідно до норм Митного кодексу України та є основою для нарахування митних платежів. Визначення митної вартості товарів, що ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за методами, зазначеними у главі 9 Митного кодексу України.

10) Визначення коду товару за УКТ ЗЕД — віднесення товару до відповідного товарного групування відповідно до вимог і правил Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на підставі наданої повної інформації про характеристики, функції, призначення товару.

«Експертно-консалтингова група «Укрмитсервіс» надає митні послуги, як в Києві, так і по всій Україні.

Ви хочете купити товар, привезти його і здійснити митне очищення? Ми Вам допоможемо!

Как это работает?

Потрібно знати
У ході проведення митного оформлення можуть виникнути спірні питання щодо правильності визначення коду товару за УКТ ЗЕД, митної вартості, країни походження, надання пільгового режиму (преференції). Вирішення спірних питань відбувається у процесі митного оформлення із залученням спеціалізованих підрозділів митного органу.

Для перевірки правильності класифікації товару та визначення коду товару за УКТ ЗЕД іноді виникає необхідність у проведенні лабораторної експертизи товару з обов’язковим відбором зразків.