Методологія визначення коду товару за УКТ ЗЕД

Для уникнення неправильної класифікації, а саме надання товару класифікаційного коду, що не відповідає цьому товару й суперечить вимогам товарної номенклатури, необхідно враховувати той факт, що товарна номенклатура складається з трьох складових — Основних правил інтерпретації класифікації товарів, приміток до розділів і груп, а також безпосередньо номенклатури товарів (текстового опису угруповань товарної номенклатури: розділ, група, позиція, підпозиції, категорія, підкатегорія) та їхнього цифрового позначення — коду товару.

Структура коду УКТ ЗЕД

ХХ Два знаки Група Нумерація арабськими цифрами, що не має зв’язку з нумерацією розділу. Перші два знаки товарного коду відповідають номеру групи, в якій цей товар класифікується. Група містить примітки, що мають юридичну силу при класифікації товару. На рівні груп товар деталізований залежно від матеріалу, з якого він зроблений; від функції, яку він виконує; від ступеню обробки. В деяких групах міститься додатковий рівень класифікації на підгрупи, які нумеруються римськими цифрами й не відображаються у структурі цифрового коду. При створенні груп у товарній номенклатурі використано принцип послідовної обробки товару — від сировини до одержання напівфабрикату й готового виробу. Збігається з ГС
ХХХХ Чотири знаки Товарна позиція Чотиризначна нумерація, в якій перші два знаки відповідають номеру групи, що включає цю позицію. Текстовий опис товарних позицій має юридичну силу для класифікації товарів (перше правило Основних правил інтерпретації). Деталізація товарів на рівні товарних позицій здійснюється за більш різноманітними і специфічними ознаками, ніж на рівні груп. Збігається з ГС
ХХХХ ХХ Шість знаків Товарна підпозиція Останній рівень деталізації товарів, на якому код товару і його текстовий опис відповідають ГС. Шестизначна деталізація, в якій перші чотири знаки відповідають товарній позиції, в якій міститься ця підпозиція. Збігається з ГС
ХХХХ ХХ ХХ Вісім знаків Товарна категорія Восьмизначна нумерація, в якій перші шість знаків відповідають номеру підпозиції, яка включає цю категорію. Деталізація відповідає КН ЄС. Збігається з КН ЄС, при цьому шість знаків відповідають ГС
ХХХХ ХХ ХХ ХХ Десять знаків Товарна підкатегорія Містить опис товару та його десятизначний товарний код Перші шість знаків відповідають ГС, сьомий і восьмий відповідають КН ЄС

Приклад деталізації коду УКТ ЗЕД 8418 10 20 91

84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання й механічні пристрої; їх частини
8418 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціювання повітря, товарної позиції 8415:
8418 10 — комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима:
8418 10 20 — місткістю понад 340 л:
— інші
8418 10 20 91 —- для цивільної авіації

Однією з важливих особливостей товарної номенклатури є наявність так званої «дефісної системи». Дефісна система передбачає позначення певної кількості рисок (дефісів) перед текстовим найменуванням деталізованих групувань (підпозицій, категорій, підкатегорій). Кількість дефісів відповідає рівню групування. Різна кількість проставлених дефісів показує глибину деталізації й полегшує пошук відповідного текстового найменування товару за певним алгоритмом від меншого числа рисок (дефісів) до більшого. У деяких групуваннях товарної номенклатури наявні додаткові рівні деталізації, для яких не передбачений цифровий код, вони позначаються символами «-», «—», «—», проставленими перед текстовим описом. Без урахування вказаного текстового опису, за його наявності, товар класифікувати неможливо.

У товарній номенклатурі окреме значення має спеціальна система пунктуації (кома — « , », крапка з комою — « ; », і двокрапка « : »), що застосовується в текстовому описі товарних угруповань.

Кома « , » між двома частинами текстового опису групування свідчить про те, що характеристики товару, позначені після коми, стосуються виключно товару (товарів), найменування якого позначено перед комою, наприклад:

2517 «Галька, гравій, щебінь або подрібнений камінь, які, як правило, використовуються як наповнювачі бетону або баласт для укладання шосейних доріг і залізничних колій або інши види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені;… »

Характеристика товару «які, як правило, використовуються як наповнювачі бетону або баласт для укладання шосейних доріг і залізничних колій або інші види баласту» стосується тільки товару — галька, гравій, щебінь або подрібнений камінь, указаного перед комою, розташованою перед цим текстом.

Характеристика товару «термічно оброблені або необроблені» стосується лише товару, назва якого наведена перед цією характеристикою, а саме — галька і гравій, і ця характеристика не стосується товару «Галька, гравій, щебінь або подрібнений камінь».

Крапка з комою « ; » позначає розмежування товарів за різними ознаками (характеристиками), що об’єднані в одній товарній позиції або підпозиції. Тобто, будь-яке визначення в текстовому описі товарного угруповання товарної номенклатури після крапки з комою не може застосовуватись до товарів, позначених до крапки з комою. Слід пам’ятати, що після крапки з комою починається новий опис іншого товару, наприклад:

0306 «Ракоподібні в панцирах або без панцирів, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солені або в розсолі; ракоподібні в панцирах, варені у воді або на пару, охолоджені або не охолоджені, морожені, сушені, солені або в розсолі; борошно, порошок та гранули з ракоподібних, придатні для харчування»

У цій товарній позиції класифікуються три товари:

перший — ракоподібні в панцирях або без панцирів, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солені або в розсолі;
другий — ракоподібні в панцирі, варені у воді або на пару, охолоджені або не охолоджені, морожені, сушені, солені або в розсолі;
третій — борошно, порошок і гранули з ракоподібних, придатні для харчування.

Акцентуємо увагу на тому, що враховуючи правило, згідно з яким характеристики товару, вказані до крапки з комою, не можуть застосовуватися до товарів, указаних після крапки з комою (і навпаки), ракоподібні без панциря варені у воді або на пару не можуть класифікуватися в товарній позиції 0306. Цей товар необхідно класифікувати в товарній позиції 1605.

Двокрапка « : » означає продовження деталізації товарного групування на іншому рівні.

УКТ ЗЕД побудована таким чином, що кожен товар, який є предметом торгівлі, може бути класифікований у товарній номенклатурі з наданням відповідного коду. При цьому товарні групування не повинні перетинатися за змістом, інакше класифікація товарів була б вільною й досить ненадійною. Як правило, в товарній номенклатурі на рівні позицій і підпозицій виділений один або кілька видів товарів, із найбільшим оборотом у світовій торгівлі. Для інших видів товарів, які класифікуються в цій товарній позиції, призначене узагальнене групування з текстовим описом «інші», так зване «кошикове» групування. Класифікація кожного товару або товарного угруповання в УКТ ЗЕД гарантована таким чином, що в кінці розділу існує «кошикова» група (наприклад, розділ І «Живі тварини; продукти тваринного походження» містить групу 05 «Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені»), а в кінці товарної групи — «кошикова» товарна позиція (наприклад, група 21 «Різні харчові продукти» містить товарну позицію 2106 «Готові продукти, в іншому місці не зазначені»).

Одним із важливих моментів класифікації товарів в УКТ ЗЕД є класифікація «частин» і «приладдя». Ці два поняття можна визначити таким чином:

Частини — є складовими товару, необхідними для виконання ним його функцій, наприклад, колесо велосипеда;

Приладдя — розширює споживчі властивості товарів, наприклад, дзвінок велосипеда.

При класифікації «частин» і «приладдя» необхідно:

  • 1) вивчити зміст текстів товарних позицій на предмет вмісту в їхньому тексті описів таких частин і/або приладдя як специфічних товарів, наприклад, труби, трубки, шланги та з’єднання до них, пластмасові (товарна позиція 3917);
  • 2) вивчити тексти товарних позицій на предмет вмісту в них посилання як на повноцінний товар, так і на його частини, наприклад, товарна позиція 8715 «Коляски дитячі та їхні частини»;
  • 3) вивчити примітки до розділу або групи на предмет вмісту положень, що регулюють класифікацію «частин», «приладдя», наприклад, примітка 3 до групи 95 «За умови відповідності цієї групи примітці 1 частини і приладдя, призначені виключно або головним чином для використання разом із товарами цієї групи, класифікуються разом із цими товарами».

У разі, якщо класифікувати «частини» і «приладдя» за вищевказаними пунктами неможливо, класифікація здійснюється в «кошиковому» угрупуванні.

Юридичне значення при класифікації товарів в УКТ ЗЕД мають тексти приміток до розділу і групи. Ці примітки регулюють спірні ситуації не лише між матеріалом і функцією, коли необхідно оцінити, що є головним — матеріал, із якого зроблено товар, чи його функціональне призначення, але також і випадки різного ступеню обробки товарів. Таким чином примітки до розділу і групи дозволяють зробити чіткий розподіл між різними товарними позиціями та визначити їхні пріоритети при класифікації певних товарів.